פודקאסט הרב אלישע קלויזנר ט"ז תשרי התשפ"ג

ארשת שפתינו

הרב אלישע קלויזנר על סיפורם של הניגונים שנכנסו לתפילות הימים הנוראים

 

 

 

פרק 1: על הקשר שבין עבודת הימים הנוראים לניגוני התפילה

פרק 2: על עבודת התפילה ומוסף יום כיפור דרך ניגוני הימים הנוראים – חלק א

פרק 3: על עבודת התפילה ומוסף יום כיפור דרך ניגוני הימים הנוראים – חלק ב

פרק 4: סוכת דוד הנופלת: על הקשר שבין הסוכה לעם ישראל, על האושפיזין ועל ניגונים שהפכו לנכסי צאן ברזל

פרק 5: הקשר האמיץ בין התורה, שירתה ולימודה