חדשות ישראל פלר כ"ד סיון התשפ"ד

בעקבות פסיקת בג"ץ וביטול הקצבאות לעולם התורה, יצאה משלחת של גדולי הדור למסע הצלה בארה"ב שבו מוקמת 'הקרן להצלת עולם התורה' | בראשות המסע עומדים מרנן ורבנן, שני ראש ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, לצד שורה של ראשי ישיבות ואדמו"רים | יהדות אמריקה קיבלה את פניהם בהתרגשות ובהבטחות להתייצב לימינם

"רבע מיליון דולר", "מיליון ומאתיים אלף דולר", "חמש מאות אלף דולר", "שבע מאות וחמישים אלף", "שני מיליון".

כל הגולה כמדורת אש. קהל הרבבות בלייקווד

אלה לא היו רק המספרים – הסכומים הגבוהים שנשמעו בדינרים הסגורים שהתקיימו בבתיהם של נגידי עם – אלא הלבבות החמים שנחשפו. חמימותם של יהודי ארה"ב שיזמו ועמלו על המסע ההיסטורי של גדולי הדור לארה"ב, וכמעט דרשו את הקמת 'הקרן למען עולם התורה'.
באחד הדינרים הסגורים שהתקיימו בלייקווד אמר הגרמ"ה הירש, מי שהגיע לארה"ב מספר ימים לפני תחילת המסע ההיסטורי, במטרה לבצע חריש מקדים למען הצלחת המסע והקרן שתוקם בה: "כשהחלו הקיצוצים התקשר אלי ראש ישיבה גדול ובכה אלי שאין לו ממה לשלם. אמרתי לו שאין לי מה לענות לו אבל אולי יהדות ארה"ב תוכל לענות לנו על זה". והוא ציין מייד: "המצב הכלכלי בארה"ב כידוע, לא הכי טוב, והתרומות שאתם מרימים פה זה בגדר מסירות נפש".
ואכן, עשירי ארה"ב שרובם ממונפים בהלוואות גדולות לצורך עסקיהם, נושאים את עליית הריבית שמכבידה על נזילותם. אך עם זאת, בעלי הלבבות הפתוחים קרעו נתחים של ממש מהונם, כדי להחזיק את עולם התורה בארץ הקודש.

שולחן הכבוד. הגרמ"ה הירש, הגר"ד סגל והגרי"מ הלל

"באתי לכאן כדי לזעוק 'הצילו'", אמר הגר"ד לנדו לנוכחים בדינר המיוחד בבית הנגיד שמעון גליק בארה"ב שפתח את שורת הדינרים להצלת עולם התורה.
מול בג"ץ, המטרפד בעקביות כל ניסיון להמשיך את הסדר תלמודם של בני הישיבות שהיה קיים מאז קום המדינה ואף הורה השבוע בפועל להפסיק את תקצוב בני הישיבות, החליטו מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל להקים קרן עולמית להצלת הישיבות והכוללים. במסגרת המסע, נערכים דינרים פרטיים עם נדיבי עם, שהביעו את רצונם העז להשתתף בזכות העמדת הקרן לעולם התורה בסכומים ניכרים.

 

"טאטאלע קום שוין א היים"
מאה ושבעה מיליון דולרים. זהו היעד שהציבו לפניהם מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש, כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא, מרן המשגיח הגאון רבי דן סגל, מרן הגאון רבי אברהם סאלים ומרן הגאון רבי יעקב משה הלל.
גדולי ישראל שעשו את דרכם לארה"ב הגיעו ללייקוד, כשרבבות מקבלים את פניהם בהתרגשות אדירה.

עומדים בראש. ראשי ישיבת סלבודקה במסעם

בראש מקבלי הפנים עמדו ראשי ישיבת לייקווד, הגר"י אולשין, הגר"מ קוטלר, הגר"ד שוסטל והגר"י ניומן לצד ראש ישיבת חברון הגר"י חברוני.
לא היה מתאים יותר למעמד הציבורי היחיד של מסע גיוס הכספים ההיסטורי, מהתייצבותם של רבבות בני התורה בלייקווד – כחמישים אלף איש, לפי הערכות שפורסמו בתקשורת המקומית – בהקבלת פני מרנן ורבנן שליט"א בפתח מסעם להצלת עולם התורה.
כך, תחת כיפת השמיים ומטריות מועטות שניסו להגן על הקהל הרב מפני הגשם, זכתה לייקווד התורתית למעמד כביר בנתינת כבוד ויקר לתורה הקדושה וברגשות עזים של שותפות עם תורת ארץ ישראל.
הניגודיות של גשם הזלעפות ומזג האוויר הקדורני עם החום השורר, הוביל לפקקים ולעיכובים. אך ראשי הישיבות והאדמו"רים – וכמובן הציבור האדיר – לא נרתעו. קודם לכן, חלק מגדולי התורה המתינו במוצ"ש יותר מארבע שעות שבהן התעכבה הטיסה, אך הם ישבו עם ספריהם ושקעו בתלמודם.
כאמור ביום ראשון בבוקר נחתו גדולי ישראל שליט"א ופנו היישר לדינר שהתקיים במונסי, בביתו של הנגיד ר' שמעון גליק, שמעניק את ביתו כאכסנייה למרן הגר"ד לנדו ויעמוד בראש הקרן. בדינר נאספו סכומים גדולים, שהיו התחלה ראשונית להקמת הקרן. משם המשיכו גדולי הדור לעיר לייקווד, שם נערך דינר נוסף, שאליו הצטרפו גם כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא והגאון רבי יעקב משה הלל שליט"א.

אידן ראטעוועט. יהודים, הציל ו. מרן הגר"ד לנדו נושא דברים

אספה זו, של נגידי עולם התורה מהעיר לייקווד, התקיימה באולם 'עטרת מלכה' בעיר, ואת משא הפתיחה השמיע מרן הגרמ"ה הירש שליט"א שכאמור שהה בארה"ב כבר מספר ימים קודם לבואם של גדולי התורה הנוספים, למען הצלת התורה, והכשיר את ליבם של נדיבי עם שיפתחו פתח למען הצלת התורה מידי מבקשי נפשה. בדבריו היוצאים מלב קרוע ומורתח הרחיב בפני הנאספים בשפה האנגלית השגורה על פיו, בנחיצות העניין, חומרתו ודחיפותו.
בהמשך, השמיע מרן הגר"ד לנדו זעקה מקירות ליבו: "יהודים יקרים, ידידים נדיבי לב, הצילו! הישיבות לא יכולות להמשיך הלאה, אין להן אפשרות, הן עלולות להיסגר. הצילו, 'ראטעוועט'! עשו כל מה שאתם יכולים להשלים, מה שהחסירו ברשעותם להוריד תקציב הישיבות. זו הצלת הדור, כי אם יצליחו, יהיה ח"ו חורבן בארץ ישראל".
על קריאה זו שב גם מרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל. "הצילו, ראטעוועט!" הוא זעק והוסיף כי "בשעה שיש מצב חירום, ויש אדם שצועק הצילו, לכאורה היה צריך להרחיב הדיבור ולהסביר את דבר החירום, מה קרה ובאיזה עניין צריך לעזור לו. אך אין זה כך, הזעקה 'הצילו' כוללת בתוכה את כל היקף הצרה, אין צורך להרחיב יותר. 'הצילו'! – זה כבר אומר יותר מכל הסבר אחר", אמר המשגיח. ואכן, המעמד הסתיים בהתגייסות מדהימה של נדיבי עם רודפי צדקה וחסד שנחלצו חושים מתוך תחושה עילאית של זכות עצומה להיות שותפים בתורת ארץ ישראל בזמן כה קריטי לעולם התורה והישיבות הקדושות.

 

תחת מטר סוחף

"ביאת המשיח מתקרבת". המשגיח הגר"ד סגל נושא דברים

לאחר מכן, בשעת ערב מוקדמת, התאספו רבבות עם קדושים ברחובה של עיר למעמד קבלת פנים למרנן ורבנן זקני ומאורי הדור.
"השותפות והערבות של בני יהדות ארה"ב לימין לומדי התורה בעת דחקם היא גופא קיום התורה והנחלתה לדורות", חידד מרן הגר"ד לנדו שליט"א במשאו שעמד במרכז המעמד. ואילו מרן הגרמ"ה הירש הוסיף, כי "בזכות כבוד התורה העצום ומסירות הנפש של תומכי התורה, עולם התורה יוסיף לגדול ולפרוח".
מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א, ששירו "טאטעלע קום שוין א היים" הושר ברגש רב, אמר במשאו המיוחד, כי "מי אשר נתברך באמצעים עליו לאזור כגבר חלציו ולסייע לעולם התורה – אף למעלה מיכולתו".
את המסר העיקרי, שאותו חשים יהודי ארה"ב, היטיב להגדיר מרן הגאון רבי יעקב משה הלל שליט"א. "התורה אינה זקוקה למחזיקים", הסביר, מהסיבה הפשוטה: "היא מחזיקה את תומכיה".
לקראת סיום האירוע המרומם, התקיים מעמד מרטיט של קבלת עול מלכות שמיים על ידי כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א. הציבור קרא אחריו את 'שמע' ברגש, והמליך את הקב"ה בזעקת "השם הוא האלוקים".

 

 

"אשרי מי שליבו פתוח"

הגר"מ קוטלר מקבל את פני גדולי הדור

המסע ההיסטורי להקמת הקרן להשלמת תקציבי הישיבות שקוצצו, החל בפועל כאמור במסעו של הגרמ"ה הירש לארה"ב, אך קדמו לו עוד מספר כינוסים ואספות. מלבד פגישות שהתקיימו בחדרים ובמשרדים סגורים בין גדולי ישראל, התקיים גם כינוס ראשון לקראת המסע, שבוע קודם לכן, בביתו של הנגיד ר' שמעון גליק במונסי בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אליהו בער וואכטפויגל, ובהשתתפות כחמישים רבנים בעלי השפעה על נגידים שנמנים עם קהילותיהם. הנגיד ר' שמעון גליק סקר את ההיסטוריה של עולם התורה בארץ ישראל מאז החזון איש והרב מבריסק, ולאחר מכן אמר הגאון רבי אליהו בער ואכטפויגל לנוכחים, כי המסר לנגידים הוא, שקיום ארץ ישראל היה תדיר על ידי ניסים, ועלינו להתחזק בתפילה ובלימוד התורה והחזקת התורה, כדי לזכות בסייעתא דשמיא.
בכינוס נחשפו הרבנים לפרטי הקיצוצים שנעשו בתקציב הישיבות עד כה, וקיבלו סקירה מקיפה מרבי משה בנדר, שהסביר את המצב הקשה של עולם התורה בארץ הקודש. הרבנים ישבו זמן רב ודנו בדרכי הפעולה כיצד להפיק את המירב ממסע גדולי ישראל.
בכינוס מקדים שנערך בארץ במעונו של מרן הגר"ד לנדו ברחוב הרב שר בבני ברק ערב המסע, נורתה אבן היסוד ל'קרן עולם התורה'. "אני לא נוסע בקלות", פתח הגר"ד לנדו שנושא את משא הדור על גוו הכפוף מצ"ד שנות יגיעה ועמל תורה, "אבל בעקבות המצב הקשה החמור מאוד כמו שתיארו… ולעורר את אחינו בני ישראל בארצות הברית שידעו טוב את המצב הקשה של הישיבות והכוללים ושל כלל היהדות החרדית, וייתנו את האפשרות שיהיה אפשר המשך טוב כמו שהיה קודם כל מה שקיצצו הרשעים. הכל יתמלא בצורה הטובה ביותר".

הגר"י הלל במעמד הרבבות

הכינוס איגד סביב שולחן אחד ראשי כוללים וישיבות רבים, בהם חברי מועצת גדולי התורה הגרא"י פינקל ראש ישיבת מיר והגר"ד כהן ראש ישיבת חברון, הגר"ב טולדאנו, הגר"י אונגרישר, הגר”י מן, ראש ישיבות צאנז הרה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם בנו של כ"ק האדמו"ר מצאנז, הגר”ד וולפסון, הגר"ש זקס, הגר"י כהנמן ועוד.
הגר"ד לנדו הוסיף ואמר במשאו: "השם יעזור להם לכל אחינו בני ישראל נדיבי העם שם שידעו את חובתם – מה שהם חייבים – וזו טובה לכל עם ישראל ולהם גופא, הם וצאצאיהם. אין עניין להאריך בדברים האלו, רק נאמר: אשרי מי שליבו והבנתו ביחד פתוחים להיות מתומכי העניין הגדול הזה, החזקת התורה בארץ ישראל, שהיא עומדת במצב קשה, למלא את כל החסר ועוד יותר, והשם ישלח לכולם ברכה והצלחה".

 

 

התרחבות השורות
נציין כי בדומה למסעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתפוצות, מטוסו הפרטי של הנגיד ר' שמעון גליק הועמד לרשותו של הגאון רבי דב לנדו, והקרן אף העמידה מטוס נוסף שהיה אמור לשמש את גדולי ישראל הנוספים שהצטרפו לאירוע. בפועל, חלק מהם טסו דווקא בטיסות רגילות.
ביום שני הצטרף מרן האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בארה"ב לרגל שמחה, לאחד הדינרים הסגורים שהתקיים במשרדו של הנגיד ר' ראלף הערצקא במנהטן. בהמשך הצטרפו גם שני נציגי חצר גור – הגאון רבי משה חיים דנדרוביץ שדובר אנגלית כשפת אם, ומנכ"ל איחוד מוסדות גור ר' יונתן בורנשטיין. בהמשך השבוע התקיימו דינרים נוספים בטורונטו, קנדה, ועוד.

האדמו"ר מויז'ניץ בדינר במשרדו של הנגיד ר' ראלף הערצקא במנהטן

ביום שלישי, ערכו גדולי ישראל דינר עבור עולם התורה בפאר רוֹקאוֵויי שבגבול ברוקלין, ומשם יצאו בטיסה לטורונטו. במהלך יום שלישי, גם לארה"ב הגיעו הדי הידיעה על פסיקת בג"ץ החמורה והדרמטית, שקבעה כי יש להפסיק לאלתר (ובדיעבד מה-1 באפריל למניינם) את תקציב עולם התורה כולו, למי שמחויבים בשירות ביטחון. פסיקה זו, שהגיעה בעיתוי שבו גדולי ישראל עוברים בין בתי נדיבי עם במטרה לגייס כספים, הייתה רעה מאוד לעולם התורה, אך גם שימשה זרז חשוב מאין כמוהו להבנת המצב בארץ ישראל לאשורו.
בדינר שנערך כאמור בפאר רוֹקאוֵויי עם הגיע הידיעות מהארץ, הזכיר מרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל את דברי הגמרא במסכת סנהדרין: "אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל", ואת דברי רש"י: "שלא תהא להם שום שולטנות לישראל, אפילו שולטנות קלה ודלה". ושאל המשגיח: "מדוע דווקא לישראל? ומהי שולטנות קלה ודלה? אלא, רואים שהצעד שלפני הגאולה היא שלא תהיה לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה. חשבנו שיש בארץ ישראל שולטנות, אפילו קלה, או דלה. אבל נאמר לנו שלפני שמשיח יבוא, חייבת השולטנות הזו לכלות. רואים מכאן, שאף שהגזרות הולכות ונעשות קשות, הן אות לכך שאנו מתקרבים לגאולה. גם אם אין תקציבים מהמדינה לתורה, זהו אך סימן שביאת המשיח מתקרבת", אמר המשגיח.
למחרת, יום רביעי, קיימו גדולי ישראל דינר בדיל, וביום חמישי עתידים מרבית גדולי ישראל להמריא ארצה, וטיסתם תנחת באשמורת הבוקר של יום שישי.
עד ליום שלישי בשעות אחה"צ (לפי שעון ארה"ב) הצליחה הקרן לגייס כ-80 מיליון דולר, כך דיווח ל'חדשות משפחה' ר' צבי כהן, דובר המסע. הצפי הוא כי בימים האחרונים של המסע, שבשעה ששורות אלה נקראות כבר הסתיים, גויס הסכום הנותר עד להגעה ליעד של 107 מיליון דולרים, וייתכן שהסכום שהושג לבסוף אף עלה על היעד שהוצב מלכתחילה.