מגזין אלי מרכוס, שייע ברקו י"ג תשרי התשפ"ד

מחרוזת מלחניו של מהר"ם שפירא
הפקה מיוחדת מבית משפחה

ביצוע: אלי מרכוס, שייע ברקו

הפקה: דני גרוס