חדשות שרה פרדס י"ב אדר א' התשפ"ב

עוד רפורמה של השר מתן כהנא בעולם הרבנות: והפעם פרישה מוקדמת לרבני ערים

אחרי הרפורמות המפליגות בעניין הגיור, השר כהנא עובר לטפל ברבני הערים עצמם • תחילה משתלטים על הגוף הבוחר ומסלקים ממנו כל גורם שעשוי להפריע, ועל הדרך מדיחים 13 רבני ערים בישראל • האם כל זה חוקי? תלוי איזו יועצת משפטית יש לך

עדיין לא נדמו הדי הכנס של אלף הרבנים שהגיעו מכל קצווי הארץ כדי למחות על רפורמת הגיור שמגבש שר הדתות מתן כהנא, והשבוע הציג השר תוכנית מפורטת כדי לנטרל אותם, כך שקולות המחאה שלהם לא יישמעו. בטיוטת תקנות שפרסם ביום שני השבוע, פורשׂ השר אחד לאחד את עיקרי משנתו שנועדה להשפיע בצורה דרמטית על בחירת רבני הערים, כאשר המטרה היא לשנות את כללי הבחירה של הרבנים כך שמי שייבחר לתפקיד יבוא מהציונות הדתית, הפלורליסטית בעיקר. כדי לנטרל את הרבנים הקיימים הוא הציג תוכנית שתביא לפרישתם של רבנים מבוגרים.

על פי התוכנית, השר מבקש לשנות את הרכב הגוף הבוחר של רבני הערים. ראשית, מספרם של חברי הוועדה יגדל ויעבור שינוי: במקום נציגי בתי הכנסת, שמגיעים ברובם מהציבור החרדי והדתי, יבחרו את הרבנים הנציגים הפוליטיים בעירייה או במועצה המקומית. נוסף על כך ימנה הגוף הבוחר שורה של רבנים ואישי ציבור שימונו על ידי השר, ויהיו תלויים בהסכמת ראש הרשות המקומית. תהיה נציגות גם לנשים בגוף הבוחר.

מחצית מחברי האספה הבוחרת יהיו חברי מועצת הרשות המקומית. "מחצית מנציגי הציבור יהיו רבנים הנושאים במשרות רבניות בעלי מעמד ציבורי בתחומי הרשות המקומית ובכלל זה רבני שכונות, רבני קהילות וראשי מוסדות תורניים ו/או נשות הלכה ונשים העומדות בראש מוסדות תורניים בתחומי הרשות המקומית" נכתב בתקנון. המשמעות היא שמנהלת בית ספר ממלכתי דתי תוכל להשפיע על בחירת רב העיר. לא נקבע איזה אחוז מוקצה לנשים שעומדות בראש מוסדות תורניים, לעומת רבני השכונות ורבני הקהילות. אבל מדובר באחוז גבוה כל כך של נציגים שאינם באים מעולם הרבנות.

אבל אם חשבנו שהמחצית השנייה של הגוף הבוחר תאזן את התמונה, קובע השר כי "מחצית מנציגי הציבור ימונו בידי השר, לאחר היוועצות עם ראש הרשות המקומית". כלומר: כהנא יכול להתייעץ עם ראש הרשות, שברוב רובן של ערי הארץ הוא אינו שומר מצוות. גם אם ראש הרשות יתנגד לבחירה, עדיין השר לא מתחייב לשמוע בעצתו.

התוצאה תהיה רוב ברור של חברי הגוף הבוחר לאנשים שאינם שומרי מצוות, או לפחות שאינם חרדים, כדי שימליצו על מועמד שמתאים להלך רוחם.

נוסף על כך, קבע כהנא כי רבנים שמונו לפני שנת 1974, אז נקבע שהמינוי יהיה לכל החיים ולא עד גיל 75 או 80 כפי שנקבע מאוחר יותר, ייאלצו לפרוש מתפקידם אם הגיעו לגיל שמונים. הפרישה, ולמעשה ההדחה, תתבצע מיד כאשר התקנות החדשות ייכנסו לתוקף.

ככל הנראה, התקנון החדש ישפיע על מעמדם של 13 רבני ערים מכהנים וייתכן אף יותר, שנמצאים בסטטוס הזה. זאת בנוסף ל-35 מקומות בארץ בהם אין רב מכהן.

בקצב בו הדברים מתנהלים במשרד הדתות, כאשר רפורמה רודפת רפורמה והשר הממונה מבקש להספיק כמה שיותר, הדברים יתנהלו במהירות והרבנים שהשר חפץ ביקרם ייבחרו כבר בתקופה הקרובה. חשוב לציין כי חלק מהתקנות מאפשרות להתחיל את ביצוע הליך הבחירה לרב גם אם הרב המכהן עדיין לא פרש באופן סופי מתפקידו.

אם זה עדיין לא מספיק, חשוב לציין כי השינויים בגוף הבוחר עלולים להשפיע גם ובעיקר על בחירת הרבנים הראשיים לישראל. אם הממשלה לא תיפול עד למועד בו יתקיימו הבחירות, בעוד שנה וקצת, אין ספק שרוב מוחלט של עושי דברו של מתן כהנא בגוף הבוחר יוכל להשפיע בצורה דרמטית על זהותם של הרבנים הראשיים הבאים בתור, כאשר החשש המרכזי הוא מבחירתו של הרב דוד סתיו, רבה של שוהם ומבכירי רבני 'צהר', שאף התמודד בפעם הקודמת לתפקיד הרב הראשי לישראל.

סוגיה נוספת שנמצאת בטיוטת התקנות היא סיום תפקידו של רב עיר שמצבו הרפואי מקשה על תפקודו. עד עתה היה זה ראש הרשות המקומית והשר שהחליטו על סיום כהונה של רב כזה, אך התקנות החדשות קובעות שוועדה רפואית תקבע איזה רב לא כשיר יותר לכהן כרב עיר.

 

פרסום לא חוקי

לדעתו של חבר הכנסת משה ארבל משס, עצם פרסום התקנות נעשה שלא כדין. הנהלים בחוק קובעים שכל תזכיר כזה צריך להיות מפורסם במשך 21 יום לעיון הציבור, בעוד היועצת המשפטית של משרד הדתות קיצרה אותו ל-14 יום בלבד.

"לצערי, היועצת המשפטית של המשרד, דליה קליין, הפכה מיועצת משפטית ליועצת פוליטית שמיישמת הלכה למעשה את האג'נדה של השר", מאשים ארבל. "במקום לשרת את האינטרס הציבורי הפכו היועצים המשפטיים לחלק מהמשחק הפוליטי, ובניגוד לחוק. רואים בצורה ברורה כיצד הנחיות שקליין כתבה בעצמה בזמן שכיהנו בתפקיד השר נציגי שס כמו השר יעקב אביטן וקודמו בתפקיד השר דוד אזולאי ז"ל, השתנו על ידיה בזמן האחרון".

כדוגמה לדבריו מביא ח"כ ארבל את ההנחיה של היועצת המשפטית לפיה בכל מינוי של רב עיר או יו"ר מועצה דתית, על השר למנות את המועמד שלו בהסכמה עם יו"ר הרשות המקומית. בקדנציה הזו, המילה 'בהסכמה' הוחלפה למילה 'היוועצות' שמשמעותה ייעוץ ללא חובה לפעול בהסכמה. כך ניצל כהנא את השינוי הזה למנות ראש מועצה דתית בשדרות ובירושלים, בניגוד לדעתם של ראשי העיר המכהנים.

"שוחחתי בנושא עם בכירי משרד המשפטים", מספר ארבל. "ביקשנו מהם שיבחנו את ההתנהלות שלה. הם הבטיחו שיבדקו את הנושא, אבל אני לא תולה בהם תקוות רבות".

מה התועלת בפרסום התקנות לעיון הציבור?

"על פי החוק, אם הציבור מעלה הערות, השר חייב לעבור עליהן ולקחת בחשבון את הטענות המשפטיות ולבדוק אותן. יש בהחלט מקום לציבור לומר את דברו, ואם הוא חושב שסעיף מסוים יכול להתפרש כפגיעה לרעה, יש בהחלט מקום להתריע ולהשפיע. כיום אני לומד את הדברים, ואם אמצא לנכון להעיר הערות, אין ספק שאעשה זאת".

לדבריו, גם ההערות הצודקות ביותר לא יצליחו להוציא את התקנות מכלל שימוש, ולכן הדבר היחיד שיכול באמת להבטיח שהסטטוס קוו לא ישתנה הוא הפלת הממשלה. "חוק האזרחות והמשברים שמתרגשים כל הזמן – יצליחו בסוף למוטט את הקואליציה. אין ספק שהסעיף הראשון שנבקש להכניס בהסכם הקואליציוני הבא הוא מחיקת כל המעשים שעשה כהנא במשרד הדתות".

גם אם זה יקרה, אם ימונו רבני ערים, או חלילה רבנים ראשיים, בהתאם למה שרוצה השר, זה יהיה אסון לשנים רבות?

"אין ספק. זו תהיה אפילו בכייה לדורות, מכיוון שמדובר בפעולות בלתי הפיכות. אני מקווה שהם לא יספיקו יותר מדי, אבל כל רב שהם ימנו שלא על דעתם של גדולי ישראל יהיה כאב ראש גדול. גם אם גדולי ישראל לא ייתנו בו את אמונם, עדיין יהיה לו כוח להזיק ולקלקל. בנושא הזה, לא מדובר סתם בגלגולי עיניים של האופוזיציה. הסכנה חמורה מאי פעם, ואין לנו הרבה מה לעשות נגדה מבחינה מעשית.

"הדבר היחיד שניתן לעשות כרגע הוא פשוט להסביר לציבור הרחב את הסכנה המסתמנת. לכן הקמנו בשבוע שעבר את השדולה לזהות היהודית של המדינה, בה לוקחים חלק חברי הכנסת החרדים והדתיים שהיהדות האמיתית קרובה לליבם. בשבוע שעבר נפגשנו עם ראשי ארגוני הקרוב כדי לטכס עצה איך להסביר את הסכנות ברפורמות של השר כהנא לציבור כולו, ואין ספק שהידע המקצועי שלהם יצליח להעביר את המסרים בצורה הטובה ביותר".