פודקאסט הרבב זאב קצנלבוגן ז' ניסן התשפ"ד

הרב זאב קצנלבוגן עונה על שאלות בסוגיות תורניות וכלים בעבודת השם | פאנל בהשתתפות האברכים

הרב גרשון שחור והרב אליהו לרנר

פרק 1: זמן חירותנו

על המשמעות של עם | האם ההיסטוריה באמת מעניינת אותנו? | זמן קריאת שמע זו חירות? | ומהי הנקודה של יציאת מצרים?