עו"ד גדעון פישר י"ז אייר התשפ"א

בוררות ככלי ליישוב סכסוכים – בארץ וגם מעבר לים

לאחר חתימת ההסכם עם איחוד האמירויות החלו להירקם עסקאות נדל"ן, יבוא ויצוא בין אנשי עסקים ישראלים לנציגי השותפים החדשים שלנו למסחר מעבר לים.

אלא שלצד השמחה המוצדקת, צריך לזכור כי כל עסקה ובעיקר עסקה בינלאומית עם נציגי מדינה זרה ולא מוכרת, מעוררת מורכבות משפטית רבה. בין הצדדים עשויים להתגלע אי הסכמות או סכסוכים עסקיים, המצריכים התערבות משפטית. באותם מקרים, השאלה הראשונה שתישאל היא: מהו הפורום המתאים לבירור התביעה. כלומר, איזה בית משפט, ובפרט, איזו מדינה, מוסמכים לדון בתביעה.

לכאורה, הדרך למנוע אי ודאות כזו היא לקבוע מראש, בהסכם, באיזו מדינה תתברר המחלוקת ותחת איזה דין. אך מובן שגם דרך זו יוצרת קשיים לא מעטים עבור הצדדים, ובעיקר עבור הצד "הזר", היינו, הצד שמוצא את עצמו בדיון משפטי שנקבע שלא במדינתו. אזרחי ישראל, מטבע הדברים אינם מכירים דיים את החוק באמירויות, ועלולים למצוא את עצמם בתסבוכת משפטית וכלכלית. הן הדין המהותי והן סדרי הדין משתנים ממדינה למדינה, כך שבירור התביעה במדינה זרה יצריך, לרוב, להיעזר במומחים הבקיאים בדין הזר באותה מדינה. מצב זה עלול להתגלות כבעייתי ויקר מאוד עבור איש העסקים הישראלי בדובאי.

אז רגע לפני גל ההסכמים החדשים עם השותפים העשירים והנלהבים שלנו, נכון יהיה לבחור מראש את שביל הזהב שימנע את הבעיות העתידיות הללו. הדרך היעילה ביותר היא הסכמה בין הצדדים לחוזה – מבעוד מועד – על התניית בוררות בינלאומית.

כפי שפירטתי בספרי, "בוררות בעולם העסקי", להליך הבוררות יתרונות רבים, הבאים לידי ביטוי במיוחד כשמדובר בסכסוכים בינלאומיים. גדולתה של שיטת הבוררות הינה בין היתר בגמישותה: לצדדים מוענקת שליטה מלאה בעיצוב ותפירת ההסכם לפי מידותיהם ובהתאם להסכמות ביניהם. לכן, הצדדים רשאים ומוזמנים להסכים, מראש, על מרכיבים שונים בהליך, העשויים להפחית משמעותית את הסיכון של כל אחד מהצדדים. השופט שמגר, בהקדמתו לספרי, עומד על יתרונות נוספים של ההליך, ובהם מהירותו, האפשרות לבחור את זהות הבורר ועוד.

למען נוחיות הקוראים, אפרט להלן באופן מרוכז את יתרונותיה המגוונים של שיטת הבוררות, בדגש על סכסוכים בינלאומיים:

ראשית, החברות יכולות לקבוע מראש בוררות במדינה שלישית וניטרלית, ובכך לנטרל את יתרון ה'ביתיות'. כמו כן, בעוד שהדיון בבית משפט של מדינה מסוימת מתקיים בשפת אותה מדינה, בבוררות ניתן לקבוע שהדיון יתקיים באנגלית או בכל שפה שהצדדים חפצים.

בנוסף, בהסכם בוררות ניתן לקבוע מראש את סדרי הדין, לפי הסכמת הצדדים וללא כפיפות לדין המדינה בה הבוררות מתקיימת.

בהסכם בוררות ניתן לקבוע שהדין המהותי לא יחול על הצדדים או לחלופין לאמץ את הדין המהותי של מדינה כלשהי.

בהסכם בוררות ניתן לקבוע מועדים לקיום הדיון, לרבות מועד לקבלת הפסק הסופי. יש בכך כדי להקל על הצדדים, שעלולים להיאלץ להתייצב מספר פעמים לדיונים בערכאות בחו"ל. כך, ניתן לרכז את כל ימי הדיונים לזמן קצר וסמוך ולהפחית בעלויות וההוצאות, באופן משמעותי.

בהסכם הבוררות ניתן לקבוע מראש שהבוררות תתבצע באמצעות שיחות וידאו ואמצעים טכנולוגיים אחרים, אשר יכולים להפחית, ואף לצמצם לחלוטין, את הצורך בהתייצבות הצדדים והעדים השונים בפני הבורר בעצמם.

בוררויות בכלל, ובוררויות בינלאומיות בפרט, ניתנות לעיצוב על ידי הצדדים. לצדדים סמכות להחליט על זהות הבורר או אופן מינויו; הנושאים שיידונו בבוררות; מספר הבוררים; עלויות הבוררות ואופן הנשיאה בהן; הקריטריונים לפיהם תוכרע הבוררות ועוד.

את כל תנאי הבוררות ניתן כאמור לקבוע מבעוד מועד, באופן פרטני ומדויק, כבר בהסכם הראשון בין הצדדים, כאשר כולנו חותמים עם "חיוך על השפתיים" ומקווים שאותו הסכם לעולם לא יופר. לחילופין (אם כי אפשרות זו טובה פחות), ניתן לקבוע מראש מנגנון של בוררות במקרה של סכסוך ולהשאיר את יתר ההחלטות להמשך, לאחר פרוץ הסכסוך.

  • הכותב הוא מייסד משרד עורכי הדין גדעון פישר ושות'