חגי רזניק י"ד שבט התשפ"א

 

לכל בית אב, לכל קהילה, בכל מקום. המחסור בדיור בר-השגה למגזר החרדי ידוע, ואף קיבל ביטוי במספר החלטות ממשלה וביעדים שהציבה בתכנון לדיור ארוך טווח. אמנם המלאכה טרם הושלמה ויש עוד דרך ארוכה לעשות.

עת שימשתי בתפקיד מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, תחת השר גלנט, הקמנו את 'מִנהל אוכלוסיות ומרקם ותיק'. במסגרתו, מיפינו את האתגרים הקיימים בכל הקשור לבנייה בקהילה החרדית, ולשם כך מינינו מנהל אגף וצוות ייעודי שתפקידם לתת מענה רוחבי למצוקת הדיור במגזר.

שתי האופציות הרווחות למימוש מטרה זו הן בנייה חדשה והתחדשות עירונית. בהקשר לדרך הראשונה שיטת השיווק משתנה מממשלה לממשלה: ממחיר למשתכן ועד לדירה במחיר מופחת. בכל מקרה, כל עוד המדינה הבעלים של הקרקע, שהיא הרכיב המשמעותי בעלות הדירה – ניתן לתעדף, באזורי פריפריה או ביישובי מטרה, דיור מוזל לאוכלוסיות יעד כמו זוגות צעירים וכדומה.

אמנם העבודה אינה נגמרת בכך; לבנייה צריכה להתלוות חשיבה הוליסטית למתן שירותים, תעסוקה, תחבורה, תכנון ותמהיל מותאם. ללא כל זאת, המדינה לא תצליח להביא לאכלוס מיטבי ונכון. גם בהקשר של התחדשות עירונית יש לתת את הדעת על המעטפת המתאימה לאוכלוסייה החדשה, כמו גם על בנייה שתתאים לאופי האזור. כך למשל, בשכונה חרדית לא ייבנו בדרך כלל מגדלים רבי קומות.

אבל לפני הכל, הפתרון שיבטיח קורת גג לכל ילד – ולא משנה מצבה הכלכלי של משפחתו – צריך להגיע דרך הדיור הציבורי. לצערי, כמות הדירות בענף הולכת ופוחתת: אם בשנת 1970, מתוך כלל משקי הבית בישראל 23 אחוז גרו בדירות של דיור ציבורי, כיום אנחנו חוצים את הרף הסיכוני של 2 אחוזים.

לכן, גם במציאות של תקציב חלקי יש לחייב את הקבלן, בכל מכרזי הקרקע, להקצות דירות לדיור הציבורי. קיימת סדרת החלטות ממשלה שמאפשרת זאת. בין היתר, ניתן להשתמש בתמריצי תכנון מול הפרשת בנייה לדיור ציבורי. המדינה היא הרי ריבון גם בתחום התכנון – ומכאן תוכל לתת זכויות תכנוניות מול חיוב של מטלות חברתיות.

מנגנון נוסף הוא היוון של סיוע בשכר דירה שניתן לזכאים מול רכש דירות מיידי. ממתין לדיור ציבורי הרי ממילא מושך סיוע בשכר דירה מהמדינה. במקום שהסכום יתפרש על פני שנים רבות וילך לתשלום השכירות, ניתן להוון זאת – כלומר להמיר תשלום עתידי בתשלום מיידי, גלובלי, שיאפשר לרכוש את הדירה.

לאורך השנים, מהלכים מסוג זה נעשו באירועים מקומיים ובמאות דירות, וקיימת תוכנית ממשלתית הנקראת 'לגור בכבוד', שיישומה התחיל במקטעים האמורים. אני תקווה שתמשיך במלואה גם בחילופי השלטון המתרחשים אצלנו לא מעט.

בהיותי ילד שיצא מבית הוריו במצב סיכוני בצו שופט, אני יודע עד כמה עלינו להיות חרדים תמיד להבטיח, שלכל ילד וילדה תהיה קורת גג.

חגי רזניק הוא מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ולשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.