חנן שטיינהרט א' טבת התשפ"ג

 

בתחילת אוקטובר פרסם משרד האוצר האמריקאי את גובה הגירעון בפועל בתקציב 2022, כאשר הסיכום הצביע על גירעון של 1.4 טריליון דולר. הגירעון היה גבוה ב-339 מיליארד דולר מהערכת משרד התקציבים של הקונגרס רק חמישה חודשים קודם לכן.

לפני חודשים ספורים פרסם הבית הלבן את הצעת התקציב לשנת 2023, התקציב צופה ירידה נוספת בגירעון, לסך של 1.2 טריליון דולר. אך ממש כמו הערכות משרד התקציבים ביחס לגירעון 2022 גם התקציב הזה עמוס בהערכות אופטימיות, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. הגירעון האמיתי צפוי אפוא לחצות את קו הטריליון וחצי אם לא למעלה מכך.

על פי החוקה, לקונגרס הסמכות לאשר הוצאות וממילא לקבוע את התקציב. זה כולל סמכות בלעדית לקבוע את סך היקף ההלוואות ואת תקרת החוב של הממשלה הפדרלית. כאשר הממשלה מגיעה לאותה תקרת חוב היא מנועה מלגייס חוב חדש למימון הוצאותיה. משמעות אי גיוס חוב חדש היא סגירה מיידית של כל פעילות הממשלה הפדרלית, לרבות הפסקת תשלום חובותיה כולל תשלומי הריבית על האג"חים.

 

***

 

מאז 1940 הגדיל הקונגרס את תקרת החוב יותר מ-100 פעמים ואפשר לממשלה להמשיך ללוות, אף שלא אחת נלוו לכך מאבקים פוליטיים קשים. בבחירות האמצע של תחילת החודש זכו הרפובליקנים לרוב, אף כי זעיר, בבית הנבחרים. זהו אינו אירוע יוצא דופן, אך הפעם הדברים שונים משהיו. לא רק כי מדובר בתקציב עם גירעון צפוי של מעל טריליון וחצי דולר, אלא שבמפלגה הרפובליקנית ההתנגדות לתקציב ביידן לשנת 2023 בכלל, ולהעלאת תקרת החוב בפרט, היא חזית שכל הרפובליקנים, תומכי טראמפ ומתנגדיו, יוכלו להתאחד סביבה. פני הצדדים, אפוא, למאבק אשר את היקפו וחריפותו קשה עדיין להעריך במדויק. אך אין ספק כי המערכה הצפויה על הגירעון בתקציב 2023 כמו גם על הגדלת תקרת החוב, עלולה להביא להשבתת הממשלה הפדרלית ולזעזע את שוק איגרות החוב הענק.

שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי הוא הבסיס לשוקי האשראי השונים ולא רק בארה"ב. נסחרים בו ביום בממוצע 570 מיליארד דולר של איגרות חוב ממשלתיות. עליות הריבית שהוא חווה בשנה האחרונה הטיס את הריבית על המשכנתאות אל מעל ל-7% לראשונה זה עשרים שנה, הפיל את שווקי המניות, והאט את קצב גידול האשראי לחברות. הנזילות בשוק זה היא קריטית. כבר עתה שוק האג"ח הממשלתי ניצב בפני קשיים שונים, ובראשם בעיית נזילות. שלושת הקונים העיקריים של החוב הממשלתי היו הבנקים המסחריים, ממשלות זרות וכמובן הפדרל רזרב. שלושתם מצמצמים את נוכחותם בשוק. התוצאה היא "חוסר מבני בביקוש לחוב הממשלתי וזהו דבר מדאיג". אינדקס הנזילות של בלומברג מראה כי הנזילות בשוק האג"ח הממשלתי גרוע היום אפילו יותר מאשר בשבועות הראשונים של מגפת הקורונה, שעה שהכל היו בסגר והעתיד היה לוט בערפל.

 

 

הכותב הוא מייסד ושותף בקרן פאלו אלטו בלוקצ'יין