עו"ד אוריאל שטרן י"א אייר התשפ"ב

 

 ההחלטה לאפשר לנייד מספרים כשרים למכשירים לא כשרים היא לא רק פטרונית, אלא גם מנוגדת לחוק

 

בשבוע שעבר (1.5.22) הכריז שר התקשורת על החלטתו להוציא לפועל את הרפורמה במספרים הכשרים, כאשר הסעיף המרכזי והבעייתי מבחינת הציבור החרדי הוא אפשרות ניוד מספרים כשרים למכשירים לא כשרים.

החלטת שר התקשורת, הנעשית בניגוד לרצונו של הציבור, היא לא רק פטרונית, אלא לדעתי אף מנוגדת לחוק.

בפסק דין קליה בשנת 2005 נקבע כי אין להתערב, וכי יש לאפשר לקהילות לשמר את העקרונות הייחודיים שלהן. קביעה זו אינה עומדת בקנה אחד עם ההחלטה המתערבת בתוככי הקהילה החרדית ואשר נועדה לפרוץ את אותם עקרונות ייחודיים.

זאת ועוד, הטלפון הכשר מהווה מעין 'ועדת קבלה' – למוסדות חינוך, לעבודות ואף לשידוכים. ישנם רבים שהמושג 'ועדת קבלה' אינו מוצא חן בעיניהם, אבל למרות זאת – ואולי דווקא בשל זאת – היא נתפסת בחוק כדבר נחוץ.

פקודת האגודות השיתופיות מאפשרת למנות ועדת קבלה אשר תבדוק את התאמת המועמד ליישוב ואת התאמתו לחיי החברה בקהילה. הפסיקה התירה לקיים ועדות קבלה, ודחתה את טענות העותרים על אפליה באי קבלתם ליישוב היושב על שטחי מדינה. וכפי שכותב השופט דנציגר בפסק דין אורי סבח, יש מקום להגן על זכותם של בני אדם לחיות ביישובים קטנים בעלי מאפיינים ייחודיים ואופי קהילתי דומיננטי וחזק, וכפועל יוצא לאפשר להם לקבוע בתקנון היישוב תנאים ברורים וגלויים לקבלה לישוב – ולאפשר להם לקיים מנגנון סינון הבוחן את התאמתם של אלו המבקשים להיכנס בשעריהם לאופייה הייחודי של הקהילה.

משכך, אם הקמת ועדות קבלה מטעמי נוחות מותרת ורצויה, על אחת כמה וכמה שוועדות קבלה מטעמי אמונה (בענייננו, המספרים הכשרים), יהיו מותרות ואף רצויות.

נציין עוד כי בפסקי דין רבים נקבע כי זכותו וחובתו של הורה לחנך את ילדיו על פי הערכים שהוא מאמין בהם, זכות זו נפגעת עת כופים על האדם לשלוח את ילדיו ללמוד יחד עם ילדים אחרים החשופים לתכנים שונים ומנוגדים להשקפת עולמו.

אם לא די בכך, נוסיף כי החלטת שר התקשורת פוגעת באוטונומיה של הפרט לקבוע את השקפת עולמו ואת השקפת עולמם של ילדיו. זכות זו המהווה נגזרת של כבוד האדם מחייבת את הפוגע בו לעמוד בפסקת ההגבלה היינו: פגיעה באמצעות חוק (לא תקנות), ושהפגיעה תהיה מידתית.

בענייננו, המשתמשים בטלפון הכשר עומדים יום יום באומץ מול הפיתוי הרב שיש בטלפונים הלא כשרים ומכתתים רגליהם למרחקים גדולים כדי להטעין את הרב קו, להפקיד צ'יק, לקבל מכתבים, וכיו"ב. המשתמשים בטלפונים הכשרים מוכנים לוותר על הנוחות שבזימון תור מקוון לקופת החולים ולדואר למרות החיסכון המשמעותי בזמני ההמתנה; הכל על מנת שלא להיחשף לתכנים השליליים שיש בטלפון הלא כשר.

החלטת שר התקשורת לאפשר מספר כשר בתוכנית לא כשרה, חושפת את החרדי ובני משפחתו לתכנים שליליים באמצעות החברים מהכיתה והכולל. דבר אשר עשוי לגרום כי הקרבן הוקרב לשווא. החלטה זו אינה עומדת ב'חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו', הן בשל העובדה כי החלטה זו אינה מועברת באמצעות רוב בכנסת והן בשל העובדה כי ההחלטה איננה מידתית.

לו היה מעוניין שר התקשורת לסייע לציבור החרדי, היה עליו להורות על הקמת ועדות רבנים נוספות אשר יפרשו את חסותן על הקומה הכשרה ולאפשר ניוד מספרים בתוך הקומות הכשרות בלבד.

 

  • הכותב הינו מומחה למשפט המנהלי