עו"ד רן בר־יושפט י"ב טבת התשפ"ג

לשכת עורכי הדין מורכבת מאנשים מוכשרים וטובים העושים כמיטב יכולתם כדי לשרת את חבריהם למקצוע עריכת הדין, וגם כדי לוודא שהמקצוע מוסדר בעבור הציבור. עם זאת לשכת עורכי הדין מביאה עימה מספר אתגרים ייחודיים לישראל ביחס לעולם. אתגרים אלו משפיעים על החברה הישראלית בתחומים רבים בזמן שרוב הציבור לא מודע בכלל לכוח ולהשפעה הרבה שיש ללשכה על חייו בנושאים של ביטחון, כלכלה ועוד.

שתי הבעיות המרכזיות בלשכת עורכי הדין נוגעות לחובת עורכי הדין להיות חברים בה, ובמעורבות שלה בוועדה למינוי שופטים. ברוב המדינות המערביות החברות באיגוד מקצועי של עורכי דין היא רשות, ולא חובה כמו בישראל. התוצאה היא שלשכת עורכי הדין הישראלית היא מונופול. ברגע שגוף מסוים פועל כמונופול הוא לא מחויב ליעילות וגורם לפגיעה גם בשירות שעורכי הדין מקבלים וגם בזה של הלקוחות שלהם. עורכי הדין אשר מחויבים בתשלום ללשכה, כמעט לא לוקחים חלק בבחירות למוסדות הלשכה. שיעור השתתפות נמוך מוכיח שעורכי הדין לא רואים את הערך שלשכת עורכי הדין מספקת.

ברוב העולם יש גוף אחד שאחראי על האיגוד המקצועי, וגוף אחר, ממשלתי או ציבורי בדרך כלל, שאחראי על הרגולציה של אותו מקצוע. זאת בשונה מהמצב בישראל שבו הלשכה גם אחראית על האיגוד וגם על האסדרה. לשכת עורכי הדין חריגה גם בהשוואה לגופים אחרים במדינת ישראל הפועלים באותה הפרדה: גוף לבעלי המקצוע וגוף אחר המפקח עליו.

***

אנומליה נוספת ומשמעותית לא פחות היא המעורבות של הלשכה בבחירת השופטים. בשאר מדינות העולם לא מקובל שעורכי דין הם אלו הממנים שופטים, אך ללשכת עורכי הדין יש שני חברים בוועדה למינוי שופטים. שני אנשים שיכולים להשפיע על בחירת האנשים שיקבעו לאחר מכן בכל החלטה שתבוא לפתחם בבית המשפט. יש לכך השלכות פוליטיות נרחבות. כל שר משפטים מבין שיש לו צורך באישור נציגי הלשכה כדי שיוכל למנות את השופטים שבחר. כשללשכה יש כוח רב בהחלטות משמעותיות כל כך, קשה מאוד לבצע רפורמות שיגבילו אותה. יתרה מכך, בגלל הכוח הפוליטי של הלשכה נוצרים עיוותים רבים. למשל, בוחרים נציגים לא לפי היכולות המשפטיות שלהם אלא לפי הייצוג הפוליטי והסקטוריאלי שלהם. תופעה זו פוגעת במקצועיות של עורכי הדין וגם במערכת המשפט, שגם כך מעורבת יותר מדי בחיינו.

היה ראוי שהחברות בלשכה תהיה רשות. זה יחייב אותה לתת ערך אמיתי לעורכי הדין והלקוחות שלהם כמו כל ארגון שפועל בשוק החופשי. לשכה וולונטרית שלא מעורבת בפוליטיקה תפעל בצורה נקייה יותר למען החברים בה וגם תסייע לקיים מערכת משפטית נקייה יותר משיקולים זרים.

 

הכותב הוא סופר, מרצה בין־לאומי, חוקר משפט חוקתי משווה ומשפט בין־לאומי.