השר מיכאל מלכיאלי י"ט טבת התשפ"ג

 

פעמים רבות זכיתי להיכנס לברכה ועצה אצל הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצ"ל.
ככל שהרב הפליג בגילו היו בולטים יותר ויותר דברי חז"ל "זקני תורה דעתם מתיישבת עליהם". חדות המחשבה, העצות החכמות, בלטו מאוד עד לימים האחרונים לחייו.

צניעותו של הרב הייתה נדירה גם ביחס לאברך צעיר. היא בלטה באופן מעורר השתאות בפסגה הקיימת בין בני אנוש.

מעבר לגדלותו הענקית במ"ח קניינים, מסירותו האדירה בכל נושא הקירוב לא זכתה להד ציבורי ראוי. במשך שנים רבות פעל באופן ישיר ואף היה מעורב בעקיפין בקירוב אלפים רבים ליהדות. עוד ועוד יהודים לאבינו שבשמיים.

כל נפש של יהודי הייתה יקרה לו משל מדובר היה בבנו ממש. אף כאשר היה במיעוט כוחות וגופו לא עמד בכך, יצא מגדרו ובמסירות נפש פתח את דלתות ביתו.

יותר מכל, עומד בליבי הזיכרון מאותו מפגש בשעת ליל מאוחרת, כשהגעתי יחד עם הרב לפגישה לילית במשרדי ועד הישיבות, שם המתין לנו ידידי הגרח"א קאופמן שליט"א. באותה פגישה, חידד הרב זצ"ל את המחויבות לפעול להצלתו של כל תלמיד ישיבה בכדי שיוכל ללון בעומקה של תורה באין מפריע. הרב דיבר על הצורך למסור נפש בעיקר על בני עדות המזרח אשר רבים מהם חדשים הגיעו לעולם התורה.

ישבתי באותה פגישה, כאשר אני נדהם מיהודי בן 90, אשר מדבר על חשיבות ההצלה של עולם התורה. נדהמתי מלהט הדברים כאשר ליבו היה זה שדיבר ושפתיו הטהורות היו רק הדרך לבטא את המתחולל בלב הענק הזה.

***

איבדנו השנה את שני זקני הדור, אשר שייכים היו לדורות קדומים, דורות ראשונים.

אותם דורות שהקב"ה ותורתו היוו את השיקול היחידי בכל החלטה ובכל מחשבה.

הפגישה ההיא וכל מה שלמדתי ממנה, ילוו אותי לעוד שנים רבות. הנהגה טהורה, תקיפות לצד רחימאות, אותה ייסד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ואחריו מרן הכהן הגדול זצ"ל וכעת אשר שרביט אותה הנהגה היה מצויה אצל הרב זצ"ל.

כולי תפילה כי מפעלי החינוך הטהור עליו הוא מסר נפש עשורים רבים והיוו חלק גדול בחייו – ימשיכו לפרוח תחת הנהגת מועצת חכמי התורה ונציגם השר הרב אריה דרעי אשר דואג בכל כוחו עשרות בשנים להוציא מהכוח לפועל.

הכותב הינו השר לשירותי דת