עו"ד רועי כהן ט"ו תמוז התשפ"ב

 

 לאף אחד לא צריך להיות אינטרס לפגוע בשגשוגם של העסקים הקטנים – גם לא לרשות המיסים

לאחרונה פורסמו באמצעי התקשורת ידיעות אודות כוונת רשות המיסים להקים יחידה חדשה להעמקת הגבייה מעסקים קטנים. לפי הפרסומים, היחידה החדשה תיקרא נס"א – ראשי תיבות של 'ניהול ספרים ארצי' – ותכלול שישה צוותים, בהם בין ארבעה לשישה מפקחים, בוחני ניהול ספרים וכן פקיד שומה, שיוסטו מתפקידם הנוכחי ויוקצו אד הוק לפעול במשרדי פקידי השומה השונים ברחבי הארץ. תפקידם יהיה לבחון אם עסקים קטנים מנהלים כראוי את ספרי החשבונות ואת הדיווחים על הכנסותיהם.

כמי שמייצג את ציבור העצמאים ובעלי העסקים בשש השנים האחרונות, אני משוכנע כי על רשות המיסים לבצע חשיבה מחודשת על מהלך הקמת היחידה ואף להשתמש בדרכים אלטרנטיביות להשגת יעדיה במלחמה בהון השחור, ממספר סיבות:

הראשונה נעוצה בתקופה העדינה והשברירית שבה פועלים עצמאים ועסקים קטנים רבים, במסגרת התפשטות נגיף הקורונה, הגבלות ותחלואה אשר עולות ויורדות מעת לעת ומסיבות פגיעה עצומה לציבור זה.

רק בימים האחרונים אושר מענק הסיוע לעסקים נפגעי גל האומיקרון – חצי שנה לפחות מאז שיאם של הגל וההגבלות והנזק שנגרם בעקבותיהם. במהלך פרק זמן זה, עצמאים ועסקים קטנים אשר המתינו לסיוע המדינה, נאלצו להתמודד עם מציאות של תזרים חסר אל מול הוצאות קבועות, שוטפות וכבדות שלא סבלו דיחוי. בגל האומיקרון בלבד נסגרו בישראל כ-18,550 עסקים. המספר הכולל של עסקים שנסגרו בשנת 2021 במסגרת הנסיבות הדומות עומד על למעלה מ-70,000. משכך, ראוי כי בעת הזו, יפעל הרגולטור להקלה בהוראותיו ובדרישותיו מציבור העצמאים ובעלי העסקים ולא ליצירת הכבדה ממשית נוספת דוגמת העמקת הגבייה על הנאנקים תחת עול התשלומים.

שנית – מחקרים מלמדים כי פלח ההון השחור המשמעותי שאותו מחפשת רשות המיסים כלל אינו מצוי בין פרטי רקמת העצמאים והעסקים הקטנים, וכי כל ניסיון לצייר תמונה שכזו לא רק מנציח סטיגמות שליליות על התנהלותו הפיננסית של ציבור זה, אלא גם מסיט את זרקור המדינה מלב המטרה: העשרת קופת המדינה באמצעות איתור וגילוי ההון השחור. יתרה מכך, מאחר וההון השחור איננו מרוכז בידיהם של עצמאים ובעלי עסקים קטנים הרי שהסטת נתח פעילות יקר ערך של רשות המיסים ליחידה לשם העמקת הגבייה לא תצדיק את בזבוז המשאבים אל מול התועלת השולית שרשות המיסים תפיק מכך.

שלישית – גם אם קיימת סברה כי קיימות הפרות מס בקרב עצמאים ובעלי עסקים קטנים בהיקפים הדורשים את התערבותה של רשות המיסים, ייתכן והבעיה נעוצה במודעות לקויה של בעלי העסקים לדרישות החוק והחובות הבסיסיות החלות עליהם בהקשר למערכת היחסים שלהם עם הרשות. קושי מעין זה ראוי שייפתר תחילה בהשקעה ביצירת הסברה מקיפה בטרם תיגש רשות המיסים בצעד של אכיפה כבדה בדמות הגברת קנסות ופסילות ספרים במסגרת ביקורות פתע, שלצערי ולאור ניסיוני בתחום רק יביאו לקריסה של עסקים רבים ונוספים שלא יוכלו לשאת בנטל התשלום של אלו.

חשוב להדגיש כי למדינת ישראל אינטרס שחשיבותו ממעלה ראשונה לגזור את חלקה בפירותיו העסיסיים של עסק משגשג וצומח; זהו מצב שבו כל הצדדים יוצאים נשכרים, לעומת המצב ההפוך – שבו מונעים מהעסק חמצן או את מקורות המים המשקים אותו, בעוד הוא רק החל להניב תוצרת או שפירותיו עדיין בוסר. לפיכך נחוצה מחשבה יצירתית שבמרכזה עידוד פעילותם הכלכלית של עצמאים ועסקים קטנים להשאת פריונם, בוודאי בשל אי היציבות שיצר משבר הקורונה בכל הנוגע לתנאי סביבתם העסקית. כמו כן, יש להשקיע את המשאבים הקיימים מהסטת עובדי הרשות ליחידה להעמקת גבייה זו, לאיתור מקורות משמעותיים הרבה יותר מעצמאים ובעלי עסקים בהם מרוכז הון שחור, וכן להשקיע בהקניית מושגים ודרכי פעילות נאותות מול רשות המיסים במסגרת הסברה מקיפה לציבור זה.

נדרש שינוי דיסקט כלל מערכתי, בכל הנוגע לתדמית השלילית ולסטיגמות שדבקו בעצמאים במרוצת השנים בכל הנוגע לנושאי מס; יש לנצל את ההזדמנות העכשווית שנוצרה עם הקצאת כוח אדם ברשות המיסים ליצירת שיתוף פעולה חיובי והדוק עם ציבור העצמאים ובעלי העסקים הקטנים ולשינוי חשיבה שתהיה לו משמעות רבה בשיח הישראלי בכל דרגיו באשר לתדמיתו של העצמאי כיזם, חלוץ, אמיץ ופורץ דרך – ולא כעבריין אשר יש לתפוס אותו "על חם".

 

הכותב הוא נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל