עו"ד נועה דיאמונד י"ח כסלו התשפ"ג

 

במערכת הבחירות האחרונה נחשפנו בתקשורת להקלטות של אישי ציבור בסיטואציות שהביכו אותם. כעת הגיע הזמן לשאול האם בכלל מותר להקליט אדם בסתר? האם מותר להשתמש בחומרים המוקלטים נגדו?

ובכן, התשובה תלויה בזהות המשתתפים בשיחה, בתוכן השיחה ובמטרותיה.

"חוק האזנת סתר" אוסר על הקלטה של שיחה. החוק קובע, שהאזנת סתר אסורה היא כזאת שמבוצעת ללא הסכמה של איש מהמשתתפים בשיחה. כלומר, כאשר מקליט השיחה הוא גם אחד המשתתפים בה – כבר לא מדובר בהאזנת סתר אסורה. עם זאת, ישנם מקרים בהם גם אם מקליט השיחה משתתף בה, עדיין מדובר בהאזנת סתר אסורה, למשל – כאשר עו"ד מקליט שיחה עם לקוח או עם עו"ד אחר. הקלטה כזו אסורה על פי כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.

מנגד, ישנם מקרים שבהם החוק מתיר האזנת סתר אף אם המאזין או המקליט איננו צד לשיחה – למשל, אם הדבר דרוש מטעמי ביטחון המדינה, למניעת עבירות מסוג פשע וכיוצא בזה.

האזנת סתר שלא על פי היתר כדין היא עבירה שעונשה המקסימלי 5 שנים. ביצוע האזנת סתר אסורה, כמו גם פרסום דבר שהושג באמצעות האזנת סתר אסורה, נחשבים לפגיעה בפרטיות, והיא עבירה שעונשה עד 5 שנים, וגם עוולה אזרחית שיכולה להקים זכאות לפיצוי.

החוק מבקש למנוע מצבים שבהם משתמשים בהיתר להקליט שיחות למטרה בלתי חוקית. לכן, האזנה לשיחה או הקלטתה, אם נעשו לשם ביצוע עבירה או מעשה נזק, או גילוי דברים מוצנעים שאינם לצורך הליך משפטי בין בני זוג – ייחשבו להאזנת סתר אסורה.

אם כן, הקלטה שבוצעה לשם השגת מטרה בלתי חוקית, הרי שלא רק שההקלטה אסורה ועונש בצידה, אלא גם פרסום ההקלטה מהווה הפרה אסורה של הזכות לפרטיות.

***

מעבר לכך, פרסום הקלטה, גם אם ההקלטה עצמה בוצעה כדין, עלול להיות בנסיבות מסוימות פגיעה אסורה בפרטיות. נחשוב על המקרים הבאים: שוכרת דירה התקשרה לבעל הבית וסיפרה לו שאיבדה את מקום עבודתה ולכן היא מבקשת הנחה בשכר הדירה. בעל הבית הקליט את השיחה ופרסם את תוכנה בקרב תושבי השכונה. העניין המפורסם נוגע לצנעת חייו האישיים של האדם, למצב בריאותו או להתנהגותו ברשות היחיד, או מפורסם בו מידע על ענייניו הפרטיים של אדם שלא למטרה שלשמה הידיעה נמסרה במקור.

האם ניתן לדעת מראש אם הפרסום ייחשב כפוגע בפרטיות באופן אסור? במקרים מסוימים ניתן להפעיל שכל ישר ולענות בביטחון לא מבוטל שהתשובה היא חיובית. לעניין מקרים אחרים, ברורים פחות, ובכלל זה השאלה האם לאיש ציבור יש זכות לפרטיות כמו לכל אזרח, הדבר יונח לפתחו של בית המשפט.

 

הכותבת היא מנחה בקליניקה לפרטיות בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

האמור הוא תיאור משפטי כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי או המלצה לפעול בדרך מסוימת.