יהודה אייזיקוביץ כ"ה אייר התשפ"ב

 

ההחלטה על הרחבת חוק הפיקדון מצטיירת כירוקה, אך למעשה פוגעת במאמצי המחזוּר

 

בחודש כסלו האחרון נכנסה לתוקף ההרחבה לחוק הפיקדון, והוא חל כעת גם על בקבוקים בנפח 1.5 ליטר ומעלה. במקביל, נדרשו הרשויות המקומיות על ידי המשרד להגנת הסביבה לסלק מהרחובות את כלובי איסוף הבקבוקים. לכאורה, מתוך ההבנה שבשל השינוי בחוק, הציבור יחזיר את הבקבוקים הריקים באמצעות רשתות השיווק – כפי שנהג ביחס לבקבוקים עליהם חל חוק הפיקדון המקורי.

ההחלטה הזאת של המשרד להגנת הסביבה, על פניה, הגיונית; חוק הפיקדון המקורי נחקק בשנת 1999 והטיל חובת פיקדון של 30 אג' על מכלים בנפח של עד 1.5 ליטר. מנתונים שהתפרסמו לאורך השנים עלה כי חוק הפיקדון אכן השיג את המטרה שיעדו לו, ושיעור האיסוף של הבקבוקים הגיע ל-80%. ההוכחות בשטח מלמדות כי הבקבוקים הקטנים כמעט ונעלמו לחלוטין מצידי הדרכים, מהנחלים, מהשטחים הפתוחים ומחופי הרחצה, בעוד שהמכלים הגדולים המשיכו להתגלגל בכל מקום.

מאז שנחקק חוק הפיקדון המקורי היו ניסיונות מטעם השרים להגנת הסביבה לדורותיהם להרחיב את החוק גם על הבקבוקים הגדולים, אולם מסיבות שונות הדבר לא קרה. בין היתר, בשל נתונים שהציג תאגיד האיסוף אל"ה שהיה אחראי על איסוף הבקבוקים הגדולים, המלמדים כי באמצעות פעילות הסברה אפקטיבית, הציבור, באופן וולונטרי הטיל את הבקבוקים המשומשים לאחד מ-24 אלף כלובי המחזור שהיו פזורים ברחבי הארץ והביא למחזוּר של 60% מהבקבוקים, כך שלא הייתה סיבה מוצדקת בהרחבת החוק.

מנגד היו שטענו שתאגיד אל"ה, שהיה המפסיד העיקרי מהרחבת החוק, הציג נתונים לא נכונים וכי אחוז הבקבוקים שמוחזרו היה נמוך באופן משמעותי. כך או אחרת, הנושא התגלגל משר לשר עד שהשרה גילה גמליאל קבעה לבסוף כי חוק הפיקדון יחול גם על הבקבוקים הגדולים החל מדצמבר 2021.

כאמור, כתוצאה מהרחבת החוק סולקו כלובי המחזור מהרחובות, אך נראה כי במשרד לאיכות הסביבה לא לקחו בחשבון שבמהלך השנים הרגלי הקנייה של הציבור השתנו באופן משמעותי וכיום חלק ניכר מהצרכנים כבר לא מגיע פיזית לחנויות, אלא רוכש את מצרכי המזון שלו באונליין. המשמעות היא שאנשים רבים לא יטרחו לבזבז את כוחם ואת זמנם רק בשביל להחזיר את הבקבוקים המשומשים ולקבל את דמי הפיקדון.

בנוסף, מרבית הבקבוקים הקטנים נמכרים בעיקר בקיוסקים, חנויות נוחות בתחנות דלק או במסעדות. לצורך איסוף הבקבוקים המשומשים ממקומות אלה יש די אנשים שטורחים לאסוף אותם על מנת לקבל את דמי הפיקדון. בשונה מאלה, הבקבוקים הגדולים נמצאים בשימוש כמעט בכל משק בית ואין זה סביר שמישהו יטרח לנבור בפחי האשפה הביתית כדי לאסוף אותם.

ההשלכה הישירה מסילוק כלובי איסוף הבקבוקים היא שאנשים רבים משליכים את הבקבוקים לפחים הרגילים יחד עם האשפה הביתית, מה שמביא להגדלת כמויות האשפה שאינה מתכלה ולזיהום מיותר של הסביבה.

נראה שאופן הטיפול הקיים במחזור הבקבוקים הגדולים לא רק אינו נותן מענה ראוי, אלא להפך, הוא יוצר בעיה גדולה יותר. לטובת הציבור והסביבה, על המשרד להגנת הסביבה להורות לרשויות המקומיות להשיב את כלובי המחזור לרחובות הערים, ולהותיר את הבחירה בידי הציבור: מי שמעוניין יוכל להשליך את הבקבוקים המשומשים לכלובי המחזור. ומי שמעוניין יוכל להחזיר את הבקבוקים לרשתות המזון ולקבל תמורתם את דמי הפיקדון.