ד"ר שי שטרן כ"ט סיון התשפ"א

לעצור את המחדל כבר כאן: התחדשות עירונית במרחב החרדי

האסון במירון צריך עוד להיחקר, אבל בינתיים אסור להתעלם מהמחדלים הרווחים בבנייה הפרטית

 

האסון במירון הטיל אבל כבד על החברה החרדית, כמו גם על החברה הישראלית כולה. הגם כי המחדל במירון, כמו גם הסיבות שגרמו לו, טרם נחקרו לעומק, כבר בשלב זה ברור כי בין הגורמים המשמעותיים לאסון היו כשלים תכנוניים והנדסיים, אשר הפכו את מתחם ההילולה למלכודת מוות עבור חוגגים רבים.

האחראים למחדל, כמו גם הליקויים שהובילו אליו, עוד ייחקרו. אך נראה שחשוב לא פחות שהחברה החרדית תפנה את מבטה אל המחדל הבא המוצב לפתחה, שנמצא במקום שאמור להיות הבטוח אולי יותר מכל: הבית.

הגידול המתמיד בחברה החרדית מציב אתגרים מרחביים, חברתיים וכלכליים לא פשוטים למקבלי ההחלטות ולמשפחה החרדית. גודלן של המשפחות החרדיות, מאבקם של זוגות צעירים חרדים להשגת דיור, האמרת יוקר הדיור במרכז ובפריפריה, וכן הרצון החרדי להתגורר בריכוזים החרדיים, הנעדרים היצע דיור ועתודות קרקע לבנייה – מחייבים את החברה החרדית למציאת פתרונות יצירתיים להשגת דיור.

פתרונות אלה, הופכים יצירתיים מדי שעה, וכוללים תוספות בנייה פיראטיות, הנעשות ללא קבלת אישור מגורמי תכנון או הנדסה. סיור תמים בשכונות החרדיות בבני ברק וירושלים, או הערים החרדיות מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד, חושף מציאות קשה, לפיה בניינים ותיקים רבים נאנקים תחת תוספות בנייה לא אסתטיות במיוחד, אך חשוב יותר: לא בטיחותיות.

תוספות בנייה אלה, הנעשות ללא קבלת אישורים מגורמי התכנון וההנדסה המוסמכים, מאיימות לא רק על בטיחותם, ובטיחות משפחותיהם, של אלה הבונים אותן, אלא גם על חייהם ובטיחותם של יתר דיירי הבניין כמו גם של עוברי אורח ברחוב.

קריסת תוספת בנייה שנעשתה ללא האישורים המתאימים, או לחילופין קריסתו של בניין בשל העומס שנגרם בעטיין של תוספות בנייה אלה, אינה תסריט דמיוני. כבר בשנת 2016 קרסו עמודים בבניין מגורים באחד מרחובותיה הראשיים של העיר בני ברק, ככל הנראה בשל העומס שנוצר לאור תוספות בנייה לא מאושרות רבות. במקרה הזה נמנעה פגיעה בנפש. אך יש בו כדי להוות תמרור אזהרה מפני תופעה בטיחותית מסוכנת, אשר ממדיה הולכים ומתרחבים ברחובות החברה החרדית.

חשוב לומר כבר בשלב זה, כי כל דרישה להתמודדות החברה החרדית עם סיכוני הבנייה הבלתי חוקית אינה יכולה להתעלם מצורכי החברה החרדית, ומהקשיים העומדים בפני המשתייכים לחברה החרדית בדרכם להשגת דיור ראוי. התרחבותה של החברה החרדית מצריכה מציאת פתרון שיביא בחשבון את היקף הדיור הנדרש כמו גם את מאפייניו. עוד ברור, כי הסדרה עתידית של המרחב החרדי צריכה להביא בחשבון גם את תוספות הבנייה והשלכותיהן הכלכליות על בעלי הדירות. אולם דווקא משום כך קשה להבין מדוע מתעקשת החברה החרדית להתעלם מהפתרון הקיים זה מכבר בשוק הנדל"ן הישראלי: ההתחדשות העירונית.

מקבלי ההחלטות בישראל מתמודדים בשנים האחרונות עם כשלים תכנוניים והנדסיים המאפיינים את שוק הדיור הישראלי, בין היתר באמצעות האצת תוכניות להתחדשות עירונית, אשר חלקן נועד לחזק את המבנים ולהבטיח את בטיחותם. תוכניות לחיזוק מבנים, הכוללות על דרך הכלל, הרחבת המבנים הקיימים ותוספות בנייה מאושרות, מתבצעות בכלל ריכוזי האוכלוסייה הוותיקים בישראל. ואולם החברה החרדית – אשר המרחבים בהם היא מתגוררת ותיקים ברובם, וכוללים מבנים ישנים אשר בטיחותם נמוכה – נמנעת מלהצטרף לעגלת ההתחדשות העירונית. הטעמים לכך הם מגוונים, כוללים סיבות כלכליות, הלכתיות, ואחרות.

חלק מאותם חסמים אפשר לפתור באמצעות תמריצים כלכליים מטעם רשויות המדינה, ואילו את האחרים באמצעות שיתוף ההנהגה התורנית על מנת למצוא פתרונות לבעיות הקיימות.

בין יתר החסמים להתחדשות עירונית במרחב החרדי עומדות גם תוספות הבנייה הבלתי חוקיות והחשש כי עלותן לא תילקח בחשבון בתוכניות עתידיות. חשש זה, כמו גם אחרים, אינו יכול להמשיך לספק תירוץ להתעלמות מהסיכונים הבטיחותיים המרחב החרדי. הגם כי לא ניתן יהיה להכשיר תוספות בנייה אלה, בשל הסיכון הבטיחותי שהן מייצרות, ניתן יהיה לחשוב על מגוון דרכים לכלול את שוויין הכלכלי במסגרת הסדרי התמורה.

לחברה החרדית קיימים מאפיינים ייחודיים, וטוב תעשינה הרשויות אם תבחנה לעומק צרכים ומאפיינים אלה כדי לגבש מתווה ראוי וייחודי להתחדשות עירונית במרחבים החרדיים. יחד עם זאת, התייעצות והבנה אינן תירוץ שלא לפעול, ובמהירות, ליישום יעיל של התחדשות עירונית במרחבים החרדיים הוותיקים. האסון הבא כבר עומד בפתח, והפעם ניתן למנוע אותו.

 

הכותב הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר ב'מכון החרדי למחקרי מדיניות'

התרחבותה של החברה החרדית מצריכה מציאת פתרון שיביא בחשבון את היקף הדיור הנדרש כמו גם את מאפייניו