רו"ח יהונתן שטרית כ"ד סיון התשפ"ב

 

היחידה החדשה של רשות המיסים ממשיכה את התפיסה החשדנית של הרשות כלפי העסקים הקטנים. הגיע הזמן לשנות גישה

 

לאחרונה נודע כי רשות המיסים מקימה יחידה חדשה שתפקידה יהיה לפקח בעיקר על עסקים קטנים ולבחון אם הם מנהלים ספרים בצורה נאותה, ומדווחים על כל הכנסותיהם כראוי. היחידה תיקרא בשם – נס"א (ניהול ספרים ארצי).

היחידה החדשה תבחן אם נרשמו הכנסות כדין ואם היו תקבולים בעסק שלא דווחו. במקרה שיימצא עסק שלא מתנהל כדין, יכולים מבקרי מס הכנסה לפסול את ספרי העסק ולהוציא לבעל העסק שומה לפי מיטב השפיטה. יש להבין שעונש כזה פירושו שפקיד השומה קובע כמה בעל העסק יצטרך לשלם, ואם לבעל העסק יש השגות על קביעתו – חובת ההוכחה מוטלת על בעל העסק.

המשמעות של עונש זה על עסקים רבים היא סגירה מיידית של העסק בעקבות אי יכולת לשרוד את התשלום הגבוה, לעיתים שלא בצדק. יש לציין שמרבית העסקים במדינת ישראל מוגדרים כעסקים קטנים. גם העיתוי בעייתי: רבים מעסקים אלו טרם התאוששו ממשבר הקורונה והשלכותיו.

הקמת יחידה זו בעיתוי הזה עוררה זעם רב בלשכת רואי החשבון בישראל. נשיא הלשכה תקף את רשות המיסים על כך שבמקום לטפל בגופים החזקים והגדולים במשק אשר משלמים מס נמוך על ידי מניפולציות חשבונאיות, הרשות פוגעת בעסקים הקטנים הזקוקים גם כך לסיוע רב בעת הזאת.

יותר מכך; היחידה לא הוקמה על ידי הבאת צוותים חדשים נוספים, אלא באמצעות הסטת כוח אדם ברשות המיסים לצורך פיקוח ובקרה על עסקים קטנים, במקום להפנות את אותו כוח אדם אל הגופים הגדולים.

דרישות והוראות ניהול הספרים ברורות הרבה יותר לעסקים גדולים מאשר לעסקים קטנים. ניקח לדוגמה פאנית או קוסמטיקאית שמנהלת עסק קטן. המטרה שלה אינה להעלים מס, אלא להתפרנס בכבוד. מאחר שהיא מנהלת את העסק פחות או יותר לבד, מוטל עליה כל העול של הטיפול בלקוחות, שיווק ופרסום ואחריות על גבייה – בשונה מעסק גדול, שיכול להעסיק איש מקצוע שיהיה אחראי על כל תחום בנפרד. די בטעות קטנה שנעשתה בתום לב כדי לגרום לקריסה כלכלית ולסגירת העסק. מהסיבה הזו, המצב הרצוי הוא לעשות הפרדה בין עסקים קטנים לגדולים ולא לדרוש אותן דרישות מעסקים קטנים כמו מעסקים גדולים.

המחזור הכספי של מרבית העסקים במדינת ישראל הוא פחות ממיליון שקלים – ולכן בסבירות גבוהה, הרווח החודשי שלהם לא מגיע לסף המס. רשות המיסים מתייחסת לעסקים הקטנים כאל גנבים עשירים רודפי בצע ומושחתים ורואה כל נישום כאשם עד שתוכח חפותו – אך התפיסה הזו לא נכונה ולא מתכתבת עם המציאות.

הדעה הקדומה הזו ביחס לעסקים קטנים חייבת להשתנות. מרשות המיסים נדרש להקים יחידה מיוחדת לבדוק גופים גדולים במשק, ולא להכביד על העסקים הקטנים שקורסים גם כך מהמשברים הכלכליים והסגרים שהיו בשנתיים האחרונות. רק בשנת 2021 לבדה נסגרו שבעים ואחד אלף עסקים. אם התפיסה ברשות המיסים בנוגע לעסקים הקטנים הייתה נכונה, עסקים אלו לא היו נסגרים. הם נסגרו מחוסר רווחיות וחוסר כדאיות כלכלית, ולא מעודף רווחים לא מדווח.

הגיע הזמן לשנות את החשיבה הכללית ברשויות לגבי העסקים הקטנים. אין סיבה להניח שרובם עובדים בשחור או מרוויחים סכומים בלתי מדווחים שחייבים במס. במקום זאת, יש להניח שרובם עובדים קשה מאוד ביחס לתוצאה המתקבלת בסוף החודש, ללא כל ההטבות שיש לשכיר מן השורה, הכוללות ימי חופשה, הפרשות סוציאליות ודמי אבטלה. עלינו לזכור שעסקים אלו הם המנוע של המשק, ואין שום צורך להכביד עליהם ולגרום לסגירתם.

 

הכותב הוא רואה חשבון ויועץ כלכלי