עו"ד רפאל צ'יק ז' אב התשפ"ב

 

מהפכת ההגנה על זכויות חשודים ונאשמים אשר נקבעה בעבר בפסיקת בית המשפט העליון, עוגנה כעת גם בחוק. בזכותו, בית המשפט יכול לפסול ראיה שהושגה שלא כדין אם שוכנע שקבלת הראיה במשפט תפגע בזכות להליך הוגן של הנאשם ובהתחשב בחומרת השגת הראיה שלא כדין.

האמת שניתן היה לעשות שינוי רב ומשמעותי יותר בשינוי זכויות הנאשמים, כפי שנקבע במשפט האמריקאי כבר בשנת 1920, בפסק הדין – סילברתורן (Silverthorne), שם נפסק כי כל ראיה שהושגה באמצעי בלתי חוקי וראיה הנגזרת ממנה אינה קבילה, ללא נתינת מקום לשיקול דעת בית המשפט. זוהי הפסיקה שזכתה לשם דוקטרינת "פרי העץ המורעל".

בישראל, השינוי קורה, אך בעצלתיים ובאופן הדרגתי. כך בשנת 2006 ניתן פסק הדין בעניין "יששכרוב" אשר קבע כלל פסילת ראיות פסיקתי – "דוקטרינת הפסילה הפסיקתית", כאשר לבית המשפט יינתן שיקול דעת לפסול ראיה בפלילים, אם הושגה שלא כדין וקבלתה במשפט תיצור פגיעה מהותית בזכות הנאשם להליך פלילי הוגן.

בהמשך לכך, נקבע בשנת 2012 ש"דוקטרינת הפסילה הפסיקתית" אינה מוגבלת רק להודאת נאשמים ותהיה לה תחולה כללית על כל סוגי הראיות שהושגו בניגוד לדין. כך גם נקבע בשנת 2016, כי דוקטרינת הפסילה הפסיקתית תחול גם על עדים ולא רק על נאשמים. שנתיים לאחר מכן, בשנת 2018, נקבע כי גם אם חומרת העבירה המיוחסת לנאשם היא גבוהה מאוד, לא יהיה בכך מחסום מפני פסילת הודאתו.

***

כאמור, "דוקטרינת הפסילה הפסיקתית" נקבעה בפסיקה, עוד בטרם תוקן החוק. בעקבותיה, בתי המשפט פוסלים, לעיתים, ראיות שהושגו שלא כדין. אם משום שהמשטרה הפרה את חובת המתן לחשוד אפשרות היוועצות עם עורך דינו; אם משום שלא נאמרה לחשוד שקיימת לו זכות השתיקה; אם משום חיפוש שבוצע באדם ובכליו שלא כדין ועוד הפרות של זכויות חשודים ונאשמים – כאשר הכלי האפקטיבי שלי כעורך דין פלילי, עוד בטרם ניהול הוכחות במשפט, הוא לטעון להגנה מן הצדק בשל הפרת זכויותיו של הנאשם ולבקש את ביטולו של כתב האישום.

עצם העיגון כעת בחקיקה, לא ישנה דבר, מאחר וזה כבר עוגן בעבר בפסיקה ועל כן היה נכון ללכת צעד נוסף לעבר ההגנה על זכויות נאשמים בדומה לדוקטרינת "פרי העץ המורעל" במשפט האמריקאי ולקבוע, כי בית המשפט "יקבע" במקרים מסוימים ומוגדרים בחוק שבהם נפגעה באופן חמור זכותו של הנאשם להליך הוגן – שהראיה איננה קבילה.

בנוסף, במקרים שההפרה פחות חמורה, היה נכון לקבוע בחוק, כי בית המשפט "רשאי", על פי שיקול דעתו, לקבוע שהראיה אינה קבילה.
הכותב הוא עורך דין העוסק בתחום המשפט הפלילי.