רו"ח יהונתן שטרית י"ד כסלו התשפ"ב

רשות המיסים צריכה לפעול באותה יעילות שבה היא גובה מיסים כדי להשיב את המיסים שהיא חייבת לאזרחים

 

בדו"ח מבקר המדינה האחרון נמצא שסכום המיסים העודפים שנגבו מהאזרחים בשנים האחרונות הוא כ-3.6 מיליארד שקלים – כל אלו סכומים שרשות המיסים צריכה להחזיר לשכירים עקב גביית מס-יתר או חוסר מיצוי זכויות.

למרות זאת, רוב האזרחים לא יקבלו את המגיע להם כדין, שכן הם לא יפנו באופן אקטיבי לרשות המיסים – מי מחמת חוסר מודעות לזכאות, ומי בעקבות תפיסת עולם שמעדיפה לצמצם מגע עם רשות המיסים, בבחינת: "לא מדובשך ולא מעוקצך". מאחר ודרישת החזר המס מוגבלת בשנים, כסף שלא ייתבע תוך שש שנים לא יגיע ליעדו לעולם.

מבקר המדינה קבל על כך שרשות המיסים לא יוזמת ופועלת לספק לציבור את הזכויות המגיעות לו כחוק, בעקבות כך חלקם נאלצים לפנות לחברות פרטיות המתעסקות בהחזרי מס לשכירים, וגובות על שירות זה עשרות אחוזים מכספי הנישומים.

למרות תגובת רשות המיסים שהם משתדלים להקל על האזרח בהנגשת המידע לציבור, רוב מי שמנסה לקבל מידע באופן עצמאי נתקל במערכת לא ידידותית, בקשיים רבים המאלצים אותו לנטוש ולוותר על הזכויות המגיעות לו כדין.

גם רואי החשבון נתקלים לעיתים ביחס מזלזל מצד הפקידים; המערכת הממוחשבת של מס הכנסה ישנה, קורסת לעיתים תכופות ומייצרת עבודה רבה לרואי החשבון, בזבוז משאבים רבים ויקרים, יש חוסר נגישות למשרדי הממשלה, כולל חוסר מענה טלפוני נאות במשרדי הממשלה, צריך לזכור שרואי החשבון מספקים למדינה את עיקר הכנסותיה ממיסים. על פי נתוני משרד הכלכלה והתעשיה, 99% מהתוצר הלאומי מיוצר בידי עסקים קטנים ובינונים – ולכן הם ראויים לשירות הולם וליחס מכבד בעיקר מרשויות המס.

טענות נוספות על רשויות המס נשמעו מצד בעלי עסקים שנתקלו בקשיים רבים בקבלת מענקי הקורונה – וחלקם נאלצו להחזיר חלק מהמענקים שקיבלו בתקופת הקורונה ללא אפשרות ערעור נוחה ונגישה. עסקים אלו ברובם עברו קשיים רבים בסגרים, ירידה בהכנסות, וחוסר בתזרימי מזומנים, יחס נאות, ומענה אנושי יכול למנוע את עוגמת הנפש הרבה שעברו בעלי העסקים ובעיקר העסקים הקטנים. חלק ניכר מהעבודה הזו נפלה על רואי החשבון ולא בצדק, מאחר ומערכת מתחשבת יותר הייתה יעילה, ומונעת עוגמת נפש רבה.

אין שום סיבה שאזרח לא יקבל את המגיע לו או שייאלץ לשלם עמלה ניכרת לחברה שתטפל לו בזכויותיו. מרשות המיסים מצופה לפעול באופן אקטיבי על ידי פנייה לאזרח בהודעה ישירה שתיידע אותו לגבי החזר המס שמגיע לו, להנגיש את המערכת ולהקל בהסרת החסמים הבירוקרטיים המוטלים על האזרחים ובמיצוי זכויותיהם.

עליה לשנות את התפיסה שלפיה רואי החשבון והאזרחים הם רק בעלי חובות ולהבין שהם גם בעלי זכויות. רובם של האזרחים שומרי חוק ומעוניינים לשמור על החוק. יחס הולם לנישומים ובעיקר למיצגים יגרום לשינוי תפיסתי אצל הציבור שיראה את רשות המיסים כרשות שדואגת לכספי הציבור, ולא כרשות אטומה המתעלמת מצורכי האזרחים.

את אותה יעילות הקיימת בגביית החובות, יש להסב ליעילות במענה לאזרחים ולרואי החשבון, ביחס הולם, ובהחדרתה של התפיסה שפקידי הרשות הם משרתי הציבור, ולא אלו החפצים ברעתו.

 

הכותב הוא רואה חשבון ומאמן כלכלי

אין שום סיבה שאזרח לא יקבל את המגיע לו או שייאלץ לשלם עמלה ניכרת לחברה שתטפל לו בזכויותיו