רפאל וואהל כ"ד אלול התשפ"ג

 

צדיק מדורות קודמים יושב בלונדון הבירה. הרבי רבי דוד בן סימא מירל שמו, לרפואה שלמה. כינויו הוא הרבי מוויז'ניץ לונדון, אך החסידים שהוא הכי אוהב הם כלל לא חסידי ויז'ניץ. אומנם המונים מכל רחבי העולם ומאירופה בפרט כרוכים אחריו באהבה עזה, אך במשך כל חייו ביכר דווקא לדאוג לנשמות הטהורות שכולם התייאשו מהן.

על דמותו ודאי יצא לכם לקרוא בטוריו של עמיתי ר' דוד דמן, שתיאר לא פעם את הטישים המרטיטים שבהם יושב הרבי, מכסה את עיניו וכל גופו רוטט בבכי חסר מעצורים. אני נחשפתי לדמותו מזווית אחרת, כשהכרתי בחור שהתדרדר עד לחילול שבת, והרבי באהבתו ותבונתו השיבו לכור מחצבתו. כיום הוא אברך ירא שמיים. נשמות טהורות אלו הן בבת עינו של הרבי, ויודעי דבר טוענים שמתוך עיסוקו עימם, גילה הרבי כי בשונה ממה שקל לחשוב, לא המכשירים הפסולים הם הגורם מספר אחד למצבם של בחורים אלו, אלא הנושא שבו עוסק הרבי מאז עלותו על כס ההנהגה: "המחלוקת", נושא שאותו מגדיר הרבי כ'איום ונורא'.

החודש פרסם הרבי בשנית מכתב שפונה לכל כלל ישראל בבקשה ותחינה שכל אחד מאיתנו, 'האנשים הפשוטים', נעשה כל שביכולתו כדי לקרב את השלום במחננו. וכשהרבי מפציר "שאפילו כל יחיד ויחיד לא ימנע עצמו מלעסוק בזה ככל יכולתו", ומציע "לעשות קצת פרסום", המינימום שביכולתי לעשות הוא להקדיש את הטור שלי למכתבו שמתפרסם כאן בחלקו בשינויי תחביר קלים. אך הצעה אישית: לאחר שנחשפתם כאן לעיקרי הדברים, גשו נא לקרוא את האיגרת המלאה.

וכך כותב הרבי: "אחיי ורעיי, בעומדנו בחודש אלול ברצוני להביע את רגשי לבבי על נושא שהינו טובת הכלל והפרט. ואף שהאיגרת אינה מסודרת, העיקר התוכן, כי כבר אמרו חז"ל 'קבל את האמת ממי שאמרה'.

"אין בדברים אלו לשון הרע, כי הרבה יראים ושלמים פעלו ופועלים בעניין. לכן, למרות שקשה מאוד שיצא מזה משהו למעשה, אין להפסיק מלדון בנושא. רבות כבר עסקתי בזה, ואולי לפעמים נראה שזה בבחינת 'דברים בטלים', אבל תכלית היהודי בעולם היא לעשות ולהשתדל כפי יכולתו, עד שיעזור השי"ת יותר מיכולתו.

"ידוע לכל אחד, שמצב המחלוקת בשנים האחרונות הוא איום ונורא, והחילול השם שיוצא מזה גדול מאוד, חילול השם ממש שאין לתאר במילים. המצב כל כך נורא ואיום, שההרגל הגיע עד כדי שכבר לא מרגישים את החיסרון במצב זה וממשיכים בסדר היום כרגיל, למרות שהחורבן וחילול השם שיוצא מזה גרוע ונורא מאוד. צריכים להרעיש עולמות ממש, ולדבר מנהמת הלב…

"יש הרבה סברות וסיבות להפסיק להתעסק בעניין השלום, ורבים אומרים שממילא לא יועיל. אבל יהודי צריך לדעת שאין להתייאש בשום מצב. 'מוטב יהיה שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום', ושוטה נקרא 'משלחה וחוזרת', כך שבוודאי בעניין חשוב כזה, צריך לעשות מה שיכולים, ולהתמיד בזה מה שיותר, עד שאולי יצא מזה למעשה… 'מאין יבוא עזרי', אפילו שנראה שהמצב בבחינת 'אין', ואין מה להועיל, אדרבה דווקא מ'אין', משם, 'יבוא עזרי'…

"עיקר העצה, שכל אחד בעצמו ירצה בזה באמת, ויחפש בעצמו עצות איך להצליח בעניין השלום בכל ליבו. ולמרות שזה נראה דבר קשה מאוד ובלתי אפשרי, האמת אינו כן, כשיש רצון אמיתי.

"הסיבה לקושי הוא מה שכתוב: 'כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו'. כך נראית המציאות שכל אחד רואה רק את החיסרון של השני, ומצדיק את הצד שלו, לכן נעלם ממנו גם הצד הקשה של חילול השם הכללי שיוצא מזה. אבל האמת היא כמו שכתוב בתפילת הרבי ר' אלימלך זי"ע, שצריך כל אדם 'לראות מעלת חברינו ולא חסרונם', ולהבין שגם הצד השני כוונתו לשם שמיים.

"צריך להתבונן: באיזה אופן נכתב בכל הספרים על השלום? האם כשהצד השני צודק?! – בוודאי להפך, דווקא כשיש טענות מוצדקות נגד השני, עם כל זאת יעבוד על עצמו ויחיה בשלום ושלווה אפילו באופן כזה.

"בעניין השלום רואים בחינת 'תחילתן ייסורים', אבל 'וסופן שלווה'. והראיה, שבשנים האחרונות, כל אלו שעשו שלום למעלה מיכולתם, רק נהנים ורואים את הטובה מכך, למרות שהיה נראה שזה בלתי אפשרי. ואולי כדאי לעשות קצת פרסום, שזה יכול לעזור.

"אין כוונתי לומר שחייבים להשתדך אחד עם השני ולהיות חברים, אלא להפסיק המחלוקת ולחיות בשלום, בלי חילול השם הנורא שיוצא מהמצב הקיים, שהוא נורא ואיום. וזהו קידוש השם, אפילו רק לנהוג כמאמר זקני ה'אהבת ישראל' זי"ע: 'צריך להיות טוב לכל אחד, אבל לא עם כל אחד'… על זה צריכים יהודים יראי שמיים ועסקנים נאמנים שיכניסו ראשם ורובם למנוע מחלוקות וחילול השם נורא, ואין לנו השגה מה שיכולים לפעול בעזרת השם יתברך…

"אולי יהיו אופנים שיצטרכו לכך הרבה כסף, לכן הקריאה יוצאת מכאן לכל העסקנים ונדיבי עם, להטות שכמם לסבול בגוף ובממון להרבות השלום, ושהכל יהיה באופן שקט וצנוע, לא לעסוק ולדבר על מה שלא מביא תועלת, אלא רק מה שלטובת עניין הפשרה והשלום…

"אין לנו השגה כמה כל יחיד יכול להצליח ולתקן, שהרי הרבה דברים טובים וגדולים ממש, כגון חבורות קדושות בכל ענייני עבודת השם נעשו על ידי יחידים, ולכן אפילו כל יחיד ויחיד לא ימנע עצמו מלעסוק בזה ככל יכולתו, ובוודאי השם יתברך יהיה בעזרו. שכל אחד יחשוב ויתבונן, אילו היה בשנים האחרונות שלום אמיתי, היה עולם אחר לגמרי…

"ברצוני לסיים שבאמת כל אחד ואחד רוצה השלום, וגם גדולי הדור וצדיקים רוצים השלום, וחושבים עצות לזה, ולאו כל אחד יכול לעשות זאת בפועל כי יש הרבה סיבות אבל ההכרח לא יגונה.

"הק' דוד האגער בהה"צ מוויזשניץ זצלל"ה"

על מכתב מרטיט זה הוסיף אחד מגאוני וצדיקי דורנו שליט"א, שגם קהילתו נמצאת בעין סערת מחלוקת, בדברים שנשא בסעודה שלישית בבית מדרשו: "הרבי מוויזשניץ לונדון עוסק בשנים האחרונות להרבות שלום בכלל ישראל. בחודש אלול האחרון כתב ופרסם שוב מכתב ארוך על הנושא, אבל פשקווילים רואים אנשים יותר ממכתבי התעוררות.

"קראתי את המכתב פעמיים. בפעם הראשונה קראתי אותו עם האצבע מופנית כלפי אחרים, ואחר כך חשבתי שיש לקרוא אותו עם האצבע מופנית כלפי עצמי, אז דבריו מתפרשים אחרת לגמרי…

"על מחלוקת קורח אומרת הגמרא 'מכאן שאין מחזיקין במחלוקת'. מפרש רש"י שמשה רבנו מחל על כבודו והלך בעצמו לבטל המחלוקת. אבל יש בזה עוד משמעות. חז"ל אומרים לנו שאין אחיזה במחלוקת. גם אם אתה צודק, שנעשה נגדך עוול בעבר ובהווה, הכל אמת ונכון, אבל מלהחזיק במחלוקת אי אפשר להחזיק מעמד, אין אפשרות להיאחז ברע. לא בדיבורים שליליים על אחרים, ואף לא במה שאתה לא כמו אחרים. אחיזה של קיום המחזיקה מעמד היא אך ורק בדברים טובים, במה שהינך בעצמך טוב".

בשבוע הבא אנסה לקיים את בקשת הרבי, ולהציג בפניכם יהודי מדהים שיספר בפנים גלויות כיצד אפשר לשמור על השלום גם בסיטואציה הקשה ביותר.