אריאל בלמס י"ב אלול התשפ"ב

 

פתיחת זמן אלול היא הזדמנות מצוינת להתחלות חדשות ולפתיחת הלבבות. כמה מרנין לב לראות אברכי כוללים, בחורי הישיבות וילדי תלמוד תורה שבים אל הלימודים ותלמודם בידם. אך ישנן משפחות רבות שבניהן בני עלייה טובים, אבל אצלם לא התחיל זמן אלול. אותן משפחות עדיין שרויות באווירת תשעת הימים, עטופות בכאב וצער גדול על הבן שלא זכה להתקבל לישיבה טובה כמו שאר חבריו וכפי שביקשו וייחלו עבורו.

וכמו בריטואל קבוע, אחת הסוגיות הכואבות שמעסיקות אותנו עם כל פתיחת שנת לימודים, נוגעת בתלמידים בני עדות המזרח מסיימי כיתות ח' ובחורי שיעור ג' מסיימי ישיבה קטנה, שלא מצליחים להתקבל לישיבות ליטאיות טובות רק בגלל השתייכותם העדתית. מתוך מאות בוגרי הת"תים והישיבות הקטנות, ישנם עשרות תלמידים ספרדים בני תשחורת מסולאים בפז בוגרי מסגרות חינוך ליטאיות או אפילו ספרדיות טובות שלא שפר עליהם המזל ואין להורים שלהם האמצעים הדרושים כדי להכניס אותם לישיבה טובה כרצונם הטוב.

המסר האנטי חינוכי שעלול לחלחל בלב אותו תלמיד או בחור ישיבה היושבים בבית במקום לשבת על ספסל הלימודים ולעסוק בהוויות אביי ורבא, הוא רמיסת ערכי התורה שעליהם גדלו ואותם ינקו, ברגל גסה. מה להם ולרשמים, למכסות ולמספרים. כל שהם מבקשים הוא שבתי בבית השם, לקיים הלכה למעשה את החינוך שגדלו עליו וספגו אותו עד כה. אם תרצו, כך מתחילה נשירה פוטנציאלית. רבות ומגוונות הן הסיבות לנשירה בפרט בדור מאתגר שכזה, אך מעל הכל עומדת ומקטרגת תופעת האפליה.

הזעקה הזו חייבת להישמע בכל מקום בר השפעה, והיא מחייבת כל אדם שיש בו אכפתיות ואחריות לעתיד הדור הצעיר. אין לציבור החרדי ככלל ולעולם התורה בפרט שום פריווילגיה לאבד אף אחד מבניו. אומנם נכון, יש שיטענו כי ברוך השם זכינו שיש בדורנו היצע גדול של מסגרות עבור כל תלמיד לבלתי יידח ממנו נדח. יואילו אותם נערים להשתבץ במסגרות אחרות ולא להתעקש על מסגרת שלא מעוניינת בהם. אך זו מן הטענות שיש עליהן פרכה גדולה: אם אין הבדל בין המסגרות הלימודיות כי כולם אהובים וכולם ברורים, יואילו הטוענים לשלוח את הילדים שלהם לכל מסגרת ולא להתעקש על כזו או אחרת. כל עוד קיימת הפרדה מוסדית תוך מגזרית, וכל קהילה חפצה במוסדות משל עצמה כדי לשמור על ייחודיותה, ראוי להבין את אותם הורים שבחרו בחינוך מסוים ומעוניינים להמשיך ולחנך בו. צריך לזכור היטב, אם ציבור בני התורה הספרדים טוב מספיק בשביל רישום לתלמודי תורה ליטאיים, הם גם טובים מספיק להשתבץ ובלי התנצלות בישיבות קטנות וגדולות אשכנזיות.

אם רק נסתכל בתוכן הקנקן ולא בחיצוניות שלו, נוכל להניע שינוי של אמת ולפתור את הסוגיה הכואבת הזו אחת ולתמיד.

 

הכותב הוא יועץ חינוכי, מרצה ומנחה הורים